بهترین راه‌ حل‌ها

اغلب نزد افرادی است که اصلا انتظار آن نمی‌رود

نرم افزار نظام پیشنهادات

اغلب بهترین راه‌حل‌ها نزد افرادی است که اصلاً انتظار آن نمی‌رود. نظام پیشنهادات یکی از سیستم‌های تقویت‌کننده‌ی مدیریت مشارکتی است که نتایج آن توانسته است به خوبی هزینه‌های اجرای آن را توجیه نماید. در نرم‌افزار نظام پیشنهادات همه‌ی افراد سازمان در هر زمینه‌ای می‌توانند آزادانه پیشنهادات خود را ثبت نمایند و طی یک فرآیند عادلانه پیشنهادات بررسی، امتیازدهی و نتایج اعلام می‌گردد.

نرم افزار نظام پیشنهادات

نرم‌افزار نظام پیشنهادات باید به نحوی در سازمان پیاده‌سازی شود تا همه‌ی افراد سازمان بتوانند به سادگی به آن دسترسی داشته باشند و شخصاً پیشنهاد خود را ثبت و روند بررسی و امتیازدهی را ملاحظه کنند. همینطور لازم است افراد دسترسی آزادانه به پیشنهادات ثبت شده داشته باشند تا با ایده گرفتن از پیشنهادات ثبت شده بتوانند پیشنهادات بهتر و پخته‌تری را ارائه نمایند.

سپهر ماهان، نرم‌افزار نظام پیشنهادات خود را مبتنی بر شبکه تعاملی سازمانی ( شبکه اجتماعی سازمانی ) به روی پلتفرم وب و اندروید ارائه می‌نماید.

نرم افزار نظام پیشنهادات اندروید

با نصب نرم‌افزار نسخه‌ی اندروید کارکنان سازمان می‌توانند در کنار تفریح و وقت‌گذرانی در تلگرام، پیشنهادات ثبت‌شده را نگاه کنند و همزمان با جرقه ایده‌ی جدید، همان لحظه ایده‌ی خود را نیز ثبت نمایند.

سپهر ماهان با رویکرد جدید در نظام پیشنهادات و نرم‌افزار نظام پیشنهادات می‌تواند منشأ تحول جمع‌آوری ایده‌ها و خلاقیت‌های پراکنده‌ی سازمانی باشد.

امکانات و قابلیت‌ها

تعاریف و تنظیمات

امکان تعریف چارت سازمانی و تشکیلات، شغل های سازمانی، شرح وظایف

امکان تعریف اطلاعات پرسنلی و تشکیل پرونده پرسنلی

امکان تعریف انواع پیشنهاد

امکان تعریف منافع حاصل از اجرای پیشنهاد

امکان تعریف نتایج بررسی پیشنهاد

امکان تعریف و مدیریت شاخص ها (پیشنهاد دهندگان، کارشناسان و مجریان)

امکان تعریف پارامترهای امتیازی برای پیشنهادات

مدیریت نقشها و سطوح دسترسی آن‌ها

امکان ایجاد کمیته های بررسی پیشنهاد

امکان تعریف کمیته‌های جداگانه برای دبیرخانه‌های متفاوت

امکان تعیین اعضاء اصلی کمیته

امکان تعیین دسترسی‌های دبیر کمیته

امکان تعریف آیین‌نامه ارزیابی و امتیازدهی به پیشنهادات

مدیریت ایمیل‌ها و  SMSهای  اطلاع رسانی

امکان تعریف و مدیریت اعتبار ناشی از امتیازات

پیشنهاد و پیشنهاددهنده

امکان ثبت پیشنهاد انفرادی

امکان ثبت پیشنهاد گروهی با درصد مشارکت هر کدام از اعضای گروه

امکان تعریف دسترسی ثبت پیشنهاد از طرف فردی دیگر

امکان پیوست فایل و مستندات مربوط به پیشنهاد (عکس، آفیس، نقشه و …)

امکان تعیین نوع پیشنهاد هنگام ثبت

صدور کد رهگیری برای پیشنهادات ثبت شده

قابلیت جست‌وجوی پیشرفته و اعلام پیشنهادات مشابه

ضبط گردش و رویدادهای هر پیشنهاد به صورت اتوماتیک توسط سیستم و امکان گزارش‌گیری و مشاهده‌ی تاریخچه

امکان مشاهده‌ی همه‌ی پیشنهادات توسط همه‌ی افراد برای جلوگیری از ثبت تکراری پیشنهاد، رفع سوءتفاهم و ایده‌پردازی بهتر

امکان ثبت رأی مثبت و منفی به هر پیشنهاد توسط تمامی افراد

امکان مشاهده‌ی آخرین وضعیت پیشنهاد و تاریخچه رویدادهای پیشنهاد توسط پیشنهاددهنده

امکان جست‌وجو بین پیشنهادات ثبت‌شده و مشاهده‌ی نتیجه‌ی پیشنهاد

امکان ثبت درخواست بررسی مجدد و ثبت توضیحات و مستندات جدید

محاسبه‌ی امتیاز فعالیت کاربر به صورت اتوماتیک

امکان مشاهده‌ی سابقه امتیازات کاربر (نحوه‌ی دریافت و از دست دادن امتیاز)

امکان تخصیص اعتبار به کاربر بر حسب امتیاز فعالیت و امتیاز پیشنهادات

امکان تعیین نحوه‌ی دریافت اعتبار توسط کاربر

امکان تعامل و ارتباطات جامع بین کاربران

سیستم جامع پیام بین کاربران

دبیرخانه و کمیته‌ها

امکان ثبت پیشنهاد انفرادی

امکان ثبت پیشنهاد گروهی با درصد مشارکت هر کدام از اعضای گروه

امکان تعریف دسترسی ثبت پیشنهاد از طرف فردی دیگر

امکان پیوست فایل و مستندات مربوط به پیشنهاد (عکس، آفیس، نقشه و …)

امکان تعیین نوع پیشنهاد هنگام ثبت

صدور کد رهگیری برای پیشنهادات ثبت شده

قابلیت جست‌وجوی پیشرفته و اعلام پیشنهادات مشابه

ضبط گردش و رویدادهای هر پیشنهاد به صورت اتوماتیک توسط سیستم و امکان گزارش‌گیری و مشاهده‌ی تاریخچه

امکان مشاهده‌ی همه‌ی پیشنهادات توسط همه‌ی افراد برای جلوگیری از ثبت تکراری پیشنهاد، رفع سوءتفاهم و ایده‌پردازی بهتر

امکان ثبت رأی مثبت و منفی به هر پیشنهاد توسط تمامی افراد

امکان مشاهده‌ی آخرین وضعیت پیشنهاد و تاریخچه‌ی رویدادهای پیشنهاد توسط پیشنهاددهنده

امکان جست‌وجو بین پیشنهادات ثبت شده و مشاهده‌ی نتیجه‌ی پیشنهاد

امکان ثبت درخواست بررسی مجدد و ثبت توضیحات و مستندات جدید

محاسبه‌‍ی امتیاز فعالیت کاربر به صورت اتوماتیک

امکان مشاهده‌ی سابقه امتیازات کاربر (نحوه دریافت و از دست دادن امتیاز)

امکان تخصیص اعتبار به کاربر بر حسب امتیاز فعالیت و امتیاز پیشنهادات

امکان تعیین نحوه‌ی دریافت اعتبار توسط کاربر

امکان تعامل و ارتباطات جامع بین کاربران

سیستم جامع پیام بین کاربران

کارشناسان

امکان مشاهده‌ی پیشنهادات ارجاع‌شده جهت کارشناسی

امکان ثبت پاسخ کارشناسی در فرم از پیش تعریف شده

امکان فراخوان همکاری در بررسی کارشناسی از سایر کارشناسان

امکان پیوست مستندات کارشناسی

امکان جست‌وجو در بین پیشنهادات ارجاع شده

واحدهای مجری

کارتابل کارهای محوله (پیشنهادات) برای اجرا

امکان ثبت اقدامات انجام شده

امکان تعریف کار جزئی و اختصاص به همکاران برای اجرا

امکان پیوست مستندات اجرا (شامل عکس، گزارش، انواع فایل آفیس و…)

امکان جست‌وجو در بین پیشنهادات ارجاع شده

گزارشات و جست‌جو

گزارشات مدیریتی و داشبورد

نمودار تاریخی روند ثبت پیشنهادات

نمودار تاریخی نسبت موفقیت پیشنهادات

نمودار تاریخی امتیازات ماحصل از پیشنهادات (ثمربخشی پیشنهادات)

نمودار تعداد، موفقیت، ثمر بخشی پیشنهادات به تفکیک واحدهای سازمان

نمودار وضعیت دبیرخانه پیشنهادات و کمیته‌ها

نرم افزار نظام پیشنهادات / فناوران سپهر ماهان
نرم افزار نظام پیشنهادات اندروید

مشاوره‌ی رایگان انتخاب نرم‌افزار

درخواست دمو مدیریت پروژه مدیریت جلسات شبکه اجتماعی