دسته‌ها

شما هم این مشکلات را دیده‌اید؟

صرف هزینه بسیار برای انتقال اطلاعات

هزینه‌ی بالای منابع

دشواری دسترسی به اطلاعات جلسات

دشواری دسترسی به اطلاعات و گم شدن اسناد 

فراموش شدن مصوبات

فراموشی جلسات و تصمیمات

صرف زمان زیاد برای پیگیری مصوبات

کلافگی زیاد در پیگیری کارها و خروجی جلسات

پایین بودن امنیت اطلاعات

ناامنی اطلاعات حساس

نداشتن گزارشات مدیریتی برای تصمیم‌گیری بهتر

نداشتن گزارشات مناسب برای تصمیم‌گیری بهتر

شما تنها نیستید!

این سازمان‌ها هم مشکلاتی مانند شما داشته‌اند…

customers-

بهترین سازمان‌ها به ما اعتماد کرده‌اند

مدیریت آسان جلسات، پیگیری مصوبات، آرشیو اسناد با همتاک

با استفاده از سیستم همتاک می‌توان تمامی جزئیات مربوط به برگزاری و پیگیری جلسات را مدیریت کرد. پیگیری تصمیمات و مصوبات جلسه تا حصول نتیجه، یکی از مهمترین عملکردهای همتاک است.

ویژگی‌های همتاک:

– مدیریت زمان با تقویم جامع

– مدیریت جلسات

– مدیریت و برنامه‌ریزی قرارهای ملاقات

– مدیریت تصمیمات و مصوبات و کارها

– اتوماسیون ابلاغ مصوبات، گزارش وضعیت و پیگیری

– گزارشات متنوع مدیریتی

– داشبورد جامع جلسات، اقدامات و تأخیرات

– افزایش بهره‌وری سازمانی

شما هم امروز منشأ تغییر باشید …

درخواست دمو مدیریت پروژه مدیریت جلسات شبکه اجتماعی