نظام ارزیابی عملکرد ، توسعه مدیریت شایستگی

نظام ارزیابی عملکرد

بر خلاف تصور عمومی، کارکنان شایسته به نظام ارزیابی عملکرد بیشتر نیاز دارند. ارزیابی عملکرد به کارکنان این امکان را می‌دهد تا بتوانند شایستگی‌های خود را در سازمان بهتر به منصه‌ی ظهور برسانند. مدیران نیز با شناخت ناشی از ارزیابی عملکرد بهتر می‌توانند در مورد نقاط ضعف و قوت، کارایی و اثربخشی افراد تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی نمایند. هدف از ارزیابی عملکرد کارکنان وابسته به مدل انتخابی سازمان است ولیکن پیشنهاد و توصیه‌ی ما برای سازمان‌ها ارزیابی عملکرد مبتنی بر دریافت بازخورد برای کسب بیشترین بهره‌وری کارکنان است.

نظام ارزیابی عملکرد در شرکت‌ها و سازمان‌ها عموماً به عنوان سیستمی برای ارزیابی میزان فعالیت افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در نظام ارزیابی عملکرد جدید، استفاده‌کننده از نتایج ارزیابی عملکرد به اندازه‌ی نحوه‌ی ارزیابی عملکرد اهمیت دارد و چه بسا برحسب تعریف سازمان و استفاده‌کنندگان از ارزیابی عملکرد، روش و نحوه‌ی اجرای این سیستم متفاوت باشد. به‌طور کلی استفاده‌کنندگان سیستم ارزیابی عملکرد می‌توانند مدیرعامل و هیأت مدیره، مدیر منابع انسانی، مدیر هر واحد یا کارکنان باشند.

نظام ارزیابی عملکرد به روش رایج و سنتی دارای ویژگی های زیر است:

  • بین کارمند و سرپرست بلافصل
  • منجر به تصمیم و قضاوت می‌شود
  • دیدگاه عمومی بین سطوح سازمانی و وظایف است
  • سرپرست دارای نقش اصلی است
  • به عنوان یک سیستم و نه به عنوان یک رویداد
  • به طور معمول سیستمی است که منابع انسانی مالک آن است

نظام ارزیابی عملکرد سنتی

در نظام ارزیابی عملکرد سنتی تمرکز بر ابزارهاست. ابزارها نحوه‌ی طراحی سیستم و نظام ارزیابی عملکرد را تحمیل می‌کنند و طراحی انجام شده شرایط را نشان می‌دهند. این مسیر منتج به نتایجی می‌شود که سازمان ناگزیر به استفاده از این نتایج می‌باشد. نمودار زیر برای بیان بهتر مسئله است:

مراحل نظام ارزیابی عملکرد سنتی

اما در رویکرد نوین، نظام ارزیابی عملکرد از نتایج آغاز می‌شود. اینکه چه افرادی قرار است از نتایج استفاده کنند و چه اهدافی برای ارزیابی عملکرد مد نظر قرار می‌گیرد. با مشخص شدن استفاده‌کنندگان ارزیابی و نتایج شرایط مورد نیاز فراهم آورده شده و شرایط ارزیابی تعیین می‌گردد. بعد از آن ابزاری کارآمد برای پوشش شرایط به کار گرفته می‌شود و طراحی ارزیابی عملکرد بر اساس شرایط و ابزار (نرم‌افزار) انجام می‌پذیرد.

نمودار زیر برای روشن‌تر شدن نحوه اقدام ارائه شده است:

نظام ارزیابی عملکرد به روش نوین

نتایج ارزیابی عملکرد می‌تواند شامل موارد زیر باشد که در نمودار نیز نمایش داده شده است:

نتایج مورد انتظار ارزیابی عملکرد

سپهر ماهان با رویکردی نوین به نظام ارزیابی بهترین نتایج و اثربخشی را برای شما به ارمغان می‌آورد.

درخواست دمو مدیریت پروژه مدیریت جلسات شبکه اجتماعی