دسته‌ها

نظام ارزیابی عملکرد، توسعه مدیریت شایستگی

کارکرد نظام ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد به کارکنان این بازخورد را می‌دهد تا بتوانند شایستگی‌های خود را در سازمان بهتر به منصه ظهور برسانند. مدیران نیز با شناخت ناشی از ارزیابی عملکرد بهتر می‌توانند در مورد نقاط ضعف و قوت، کارایی و اثربخشی افراد تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی نمایند.

ویژگی‌های یک نظام ارزیابی عملکرد در دید سنتی:

نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت‌ها و سازمان‌ها عموماً به عنوان سیستمی برای ارزیابی میزان فعالیت افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در نظام ارزیابی عملکرد جدید، استفاده‌کننده از نتایج ارزیابی عملکرد به اندازه‌ی نحوه‌ی ارزیابی عملکرد اهمیت دارد و چه بسا برحسب تعریف سازمان و استفاده‌کنندگان از ارزیابی عملکرد، روش و نحوه‌ی اجرای این سیستم متفاوت باشد. به‌طور کلی استفاده‌کنندگان سیستم ارزیابی عملکرد می‌توانند مدیرعامل و هیئت مدیره، مدیر منابع انسانی، مدیر هر واحد یا کارکنان باشند.

نظام ارزیابی عملکرد به روش رایج و سنتی دارای ویژگی های زیر است:

  • بین کارمند و سرپرست بلافصل
  • منجر به تصمیم و قضاوت می‌شود
  • دیدگاه عمومی بین سطوح سازمانی و وظایف است
  • سرپرست دارای نقش اصلی است
  • به عنوان یک سیستم و نه به عنوان یک رویداد
  • به طور معمول سیستمی است که منابع انسانی مالک آن است

نظام ارزیابی عملکرد سنتی

در نظام ارزیابی عملکرد سنتی تمرکز بر ابزارهاست. ابزارها نحوه‌ی طراحی سیستم و نظام ارزیابی عملکرد را تحمیل می‌کنند و طراحی انجام شده شرایط را نشان می‌دهند. این مسیر منتج به نتایجی می‌شود که سازمان ناگزیر به استفاده از این نتایج می‌باشد. نمودار زیر برای بیان بهتر مسئله طرح شده است:

مراحل نظام ارزیابی عملکرد سنتی

 

رویکرد نوین در ارزیابی عملکرد کارکنان:

در رویکرد نوین، نظام ارزیابی عملکرد کارکنان از نتایج آغاز می‌شود؛ اینکه چه افرادی قرار است از نتایج استفاده کنند و چه اهدافی برای ارزیابی عملکرد مد نظر قرار می‌گیرند.

مدل OKR (Objectives & Key Results) یکی از مدل‌های قدرتمند در حوزه‌ی برنامه ریزی چابک است. این مدل، نوعی پروتکل هدف‌گذاری مشارکتی است که به سازمان این امکان را میدهد تا با مشارکت اجزای مختلف سازمان اهداف را تنظیم کنند. مدل OKR یک روش برنامه ریزی جدید مبتنی بر رویکرد برنامه ریزی چابک است؛ مدلی که در آن اهداف شما مشخص و نتایج کلیدی آنها روشن است.
استفاده از این مدل، یک روش مدیریتی برای تمرکز کل سازمان بر روی اهداف و مسائل مهم در بین تمام اولویت‌هاست. این مدل برای سازمان‌هایی مناسب است که به صورت جهت‌دار و مؤثر به دنبال اجرایی کردن مسائل مهم خود در تمام سطوح خود و شکل دادن تلاشی کلی در سازمان هستند.
نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که OKR به معنای ارزیابی کارکنان نیست بلکه ارزیابی کلی در رابطه با اهداف سازمان و چگونگی مشارکت کارکنان در آن اهداف است. ارزیابی عملکرد به معنی چگونگی انجام کارها توسط کارکنان در بازه زمانی مشخص است و باید از OKRهایشان مستقل باشد. توجه کنید که OKR طراحی نشده است تا به عنوان ابزاری علیه کارکنان به کار گرفته شود بلکه ابزاری برای انگیزش و ایجاد هماهنگی بین افراد در همکاری با یکدیگر می‌باشد.
برنامه ریزی به روش چابک، اصلی اساسی است که OKR بر مبنای آن طراحی میشود. منطق برنامه ریزی چابک بر یادگیری و بازتولید مستمر اهداف و نتایج کلیدی است.

با مشخص شدن استفاده‌کنندگان ارزیابی و نتایج، شرایط مورد نیاز فراهم آورده شده و شرایط ارزیابی تعیین می‌گردند. بعد از آن ابزاری کارآمد برای پوشش شرایط به کار گرفته می‌شود و طراحی ارزیابی عملکرد بر اساس شرایط و ابزار (نرم‌افزار) انجام می‌پذیرد.

باتوجه به این مسئله که نظام ارزیابی عملکرد نوین بر مبنای OKRs میباشد و یکی از مشخصه های OKR خروجی‌گرا بودن آن است به این صورت که افراد با خلاقیت خودشان و مسئولیت پذیری در قبال خروجی‌هایی که توافق می‌کنند و اختیاری که برای چگونگی تحقق خروجی دارند و البته تخصص گرایی، هدف را محقق خواهند کرد. با استفاده از کاربرگ‌های زمان میتوان به خروجی‌های مورد نظر دست یافت که نرم افزار مدیریت کارهای همتیک دستیابی به اهداف ذکر شده را برای شما محقق می‌سازد.

نمودار زیر برای روشن‌تر شدن نحوه‌ی اقدام ارائه شده است:

نظام ارزیابی عملکرد به روش نوین

 

نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان می‌تواند شامل موارد زیر باشد که در نمودار نیز نمایش داده شده است:

نتایج مورد انتظار ارزیابی عملکرد

سپهر ماهان با رویکردی نوین به نظام ارزیابی عملکرد کارکنان، بهترین نتایج و اثربخشی را برای شما به ارمغان می‌آورد.

 

بر خلاف تصور عمومی، کارکنان شایسته به نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بیشتر نیاز دارند. ارزیابی عملکرد به کارکنان این امکان را می‌دهد تا بتوانند شایستگی‌های خود را در سازمان بهتر به منصه‌ی ظهور برسانند.

مدیران نیز با شناخت ناشی از ارزیابی عملکرد بهتر می‌توانند در مورد نقاط ضعف و قوت، کارایی و اثربخشی افراد تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی نمایند.

هدف از ارزیابی عملکرد کارکنان وابسته به مدل انتخابی سازمان است ولیکن پیشنهاد و توصیه‌ی ما برای سازمان‌ها ارزیابی عملکرد مبتنی بر دریافت بازخورد برای کسب بیشترین بهره‌وری کارکنان است.

به منظور آشنایی با نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان توسط نرم افزار توسعه داده شده توسط سپهر ماهان، با ما تماس بگیرید.

برای مشاهده‌ی منوها و محیط برنامه و توضیحات عملکرد ویژگی‌های برنامه‌های سپهر ماهان، لطفاً ویدئوهای مربوطه را در کانال‌های سپهر ماهان در آپارات، یوتیوب و یا اینستاگرام تماشا کنید.

درخواست دمو مدیریت پروژه مدیریت جلسات شبکه اجتماعی