دسته‌ها

واژه‌نامه مدیریت دانش

توسط محسن روح الامین 8 سال پیشهیچ نظری ثبت نشده
ماهان  /  مدیریت دانش  /  واژه‌نامه مدیریت دانش
واژه‌نامه-مدیریت-دانش

CKO

یک جایگاه سازمانی ارشد برای فردی با مسئولیت‌های استراتژیک برای مدیریت دانش (مدیر ارشد دانش)

CIO

یک جایگاه سازمانی ارشد برای فردی با مسئولیت‌های استراتژیک برای مدیریت اطلاعات و فناوری اطلاعات (مدیرارشد اطلاعات)

Data

یک مجموعه‌ای ازحقایق، مفاهیم یا آمارها که می‌توانند برای تولید اطلاعات تحلیل شوند.

Data mining

یک روش برای تحلیل داده‌ها در پایگاه‌های بزرگ داده است که ارتباطات بین داده‌ها را شکل داده و الگوها و روندها را آشکارا بیان می‌نماید.

Externalization

بیرونی‌سازی فرآیند تبدیل و ساخت دانش پنهان به دانش آشکار است. اصطلاح و  وابسته به آن داخلی نمودن Internalization می‌باشد.

Internalization

درونی‌سازی فرآیند تبدیل و جذب دانش آشکار به دانش پنهان. متضاد آن بیرونی‌سازی است.

Knowledge based system (KBS)

یک سامانه رایانه‌ای که حاوی دانش آشکار و دانش پنهان بوده و صرفاً به منظور نتیجه‌گیری و استدلال در یک حوزه‌ی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Knowledge Flows

راه‌هایی که دانش در تمامی جهات حرکت می‌کند، داخل و یا خارج سازمان.

یک اصطلاح عام که در معنای ساده به مفهوم تلاش گروهی در یک تیم کاری است.

Double_Loop Learning

یادگیری زنده و پویا، آن نوع از یادگیری که ظرفیت‌های سازمان را افزایش و بسط می‌دهد. ( سنگه 1995)

– یادگیری راهبردی (ماسون 1993)

– یادگیری سطوح بالاتر (فیول و لی لس 1985)

-آن نوع از یادگیری که موارد دانش پایه (Knowledge Based) و شایستگی‌های خاص سازمان وروتین‌ها را تغییر می‌دهد.

        

Implicit Learning

فرآیندی که در آن قصد برای یادگیری وجود ندارد. ( مشاهداتی که در آن فرد به صورت غیرفعال انجام می‌دهد)

– یادگیری بدون آگاهی از نتیجه که بصورت غیرآشکار صورت می پذیرد و غالباً به صورت دانش پنهان ذخیره می‌گردد.

Intellectual Assets Management

مدیریت دارائی‌های فکری سازمان که با هدف بهبود عملکرد درسازمان صورت می‌پذیرد.

Intellectual Properties             

             
دارائی‌های مشهود فکری که توسط قانون مراقبت میشوند. حق ثبت اختراع، تجارت، حق چاپ، لیسانس‌ها و … دارائی‌های ساختاری در سازمان هستند.

معماردانش (knowledge Architect):

فردی است که مسئولیت تعریف و راهبری زیر ساخت‌های سازمانی و تفکری مربوط به خلق و نگهداری دانش را به عهده دارد.

مهندس دانش (knowledge Engineering):

فردی است که فرایند اکتساب دانش را برای تدوین و توسعه‌ی سیستم هوشمند شکل می‌دهد. در این فرآیند یک حجم وسیع و بزرگ دانش بر اساس حقایق و قوانین تنظیم می‌گردند.

تحلیل‌گر دانش (knowledge Analyst): 

فردی است که پیشتیبانی مدیریت اطلاعات را برای تیم‌های دانش فراهم می‌سازد.در این زمینه از تحقیق تحلیلی بهره میبرد تا قادر باشد تیم‌های کسب و کار را پشتیبانی نماید.

مدیر دپارتمان دانش (knowledge department manager):

فردی است که درک درست از نیازها و دارائی‌های دپارتمان‌های دانش را تدوین می‌نماید. هم چنین مدیریت ارتقاء ذخیره‌سازی و استفاده‌ی اثربخش از دانش را به عهده دارد.

هماهنگ‌کننده‌ی دانش (knowledge coordinator):

فردی است که نه تنها ذخیره‌سازی و استفاده‌ی اثر بخش از اطلاعات داخلی را به عهده دارد. همچنین تشخیص و نگهداری ارتباطات اطلاعات کسب و کار با منابع سازمان را انجام می‎دهد.

تمامی تعاریف از هندبوک مدیریت دانش استخراج گردیده است.

واژه نامه مدیریت دانش

واژه نامه مدیریت دانش 2

نوشته از: محسن روح‌الامین

دسته بندی:
  مدیریت دانش -
درباره

 محسن روح الامین

  (40 مقالات)

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درخواست دمو مدیریت پروژه مدیریت جلسات شبکه اجتماعی