شبکه روابط و تعاملات درون سازمان

توسط محسن روح الامین 7 سال پیشهیچ نظری ثبت نشده
ماهان  /  ارتباطات داخلی سازمان  /  شبکه روابط و تعاملات درون سازمان

شرکت‌ها و به خصوص شرکت‌های مبتنی بر دانش و تکنولوژی و همچنین شرکت‌هایی که ارائه خدمات یکی از عوامل کلیدی موفقیت برای آنها محسوب می‌شود، باید نسبت به اثربخشی روابط درون سازمانی توجه ویژه داشته باشند. در شرکت‌های خدمات-محور سرعت ارتباطات درون سازمانی و تعاملی بودن ارتباط یکی از عوامل بحرانی موفقیت به شمار می‌آید. همینطور در شرکت‌های دانش محور اشتراک دانش و تجربه، ثبت، طبقه‌بندی و نگهداری دانش و تجربه کارکنان و تبدیل دانش پنهان به دانش صریح و همگانی ضامن بقا و رشد سازمان خواهد بود.

با اجرای شبکه روابط و تعاملات درون سازمان،

  • مدیریت دانش
  • همکاری چند جانبه همزمان و
  • اثر بخشی روابط

را به دست می‌آورید.

به این مطلب امتیاز دهید
دسته بندی ها :
  ارتباطات داخلی سازمان - تعاملات سازمان - شبکه اجتماعی سازمانی - مدیریت دانش - مقالات -

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درخواست دمو مدیریت پروژه مدیریت جلسات شبکه اجتماعی