دسته‌ها

شبکه روابط و تعاملات درون سازمان

توسط محسن روح الامین 9 سال پیشهیچ نظری ثبت نشده
ماهان  /  فواید پیاده‌سازی شبکه اجتماعی سازمانی  /  شبکه روابط و تعاملات درون سازمان
شبکه-روابط-و-تعاملات-درون-سازمان

شرکت‌ها و به خصوص شرکت‌های مبتنی بر دانش و تکنولوژی و همچنین شرکت‌هایی که ارائه خدمات یکی از عوامل کلیدی موفقیت برای آنها محسوب می‌شود، باید نسبت به اثربخشی روابط درون سازمانی توجه ویژه داشته باشند. در شرکت‌های خدمات-محور سرعت ارتباطات درون سازمانی و تعاملی بودن ارتباط یکی از عوامل بحرانی موفقیت به شمار می‌آید. همینطور در شرکت‌های دانش محور اشتراک دانش و تجربه، ثبت، طبقه‌بندی و نگهداری دانش و تجربه کارکنان و تبدیل دانش پنهان به دانش صریح و همگانی ضامن بقا و رشد سازمان خواهد بود.

با اجرای شبکه روابط و تعاملات درون سازمان،

  • مدیریت دانش
  • همکاری چند جانبه همزمان و
  • اثر بخشی روابط

را به دست می‌آورید.

دسته بندی ها :
  فواید پیاده‌سازی شبکه اجتماعی سازمانی - مقالات -
درباره

 محسن روح الامین

  (40 مقالات)

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درخواست دمو مدیریت پروژه مدیریت جلسات شبکه اجتماعی